Početna » Informacije » Izvorišta

Izvorišta


U cilju zaštite od zagađenja i drugih uticaja koji mogu neposredno djelovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta, Odlukom (član 55. Zakona o prostornom uređenju , član 150. Zakona o vodama i Član 419. Stav 1. tačka 4) utvrđuje se veličina i granice zaštitnih zona izvorišta (vrela) mostarskog vodovoda, a to su:

  • Radobolja
  • Studenac
  • Bošnjaci
  • Salakovac
  • Blagaj

Prema stepenu opasnosti od zagađenja i drugih štetnih uticaja  utvrđuju se  slijedeće zaštitne zone:

  • uža zaštitna zona
  • prva zaštitna zona
  • druga zaštitna zona
  • treća zaštitna zona

Radobolja

Granica uže zaštitne zone uspostavlja se jugoistočno od vrela lijevom stranom po dijelu lokalnog puta za zaseoke Donju i Gornju njivu, istočno i sjeveroistočno od vrela, uz manja odstupanja prilagođavajući se postojećim uslovima na terenu, na rastojanju oko 130 m od postojećeg objekta u sklopu postrojenja za kondicioniranje i sjeverno od vrela na rastojanju oko 150 m od samog vrela. Zapadno od vrela granica se uspostavlja na udaljenosti oko 50 m od vrela, ispod stjenovitog odsjeka Gradače u sklopu postrojenja za kondicioniranje, da bi se preko vrha Kuk ( 969 m.n.m.) spojila sa jugoistočnom granicom na spoju puta od Mostara za vrelo Radobolje i odvojka za zaseok Donju i Gornju njivu.

 

Studenac

Uža zaštitna zona oko postojećeg rezervoara Studenac uspostavlja se dijelom, u dužini oko 200 m, iznad željezničke pruge Sarajevo – Ploče. Na mjestu pojave vrela Ljubovija lomi se i nastavlja okomito na padinu u dužini oko 50 m kada se ponovno lomi, prolazi neposredno uz rezervoar i nastavlja oko 20 m iznad njega. Granica se dalje nastavlja paralelno sa željezničkom prugom na mjestu početka postojećeg nasipa, koji se nalazi neposredno iznad izvorišne zone. Uža zaštitna zona oko zahvatnih objekata (bunara) i pumpne stanice uspostavlja se jednim dijelom ispod željezničke pruge Sarajevo – Ploče, zatim desnom stranom puta (odvojka) za naselje Bećirovinu i iznad lokalnog pura od Mostara za naselje Vojno u dužini oko 480 m, gdje se lomi i nastavlja dalje okomito uz padinu do spoja sa željezničkom prugom. Također postoje zaštitne zone na lokalitetu Bećirovina, te Okruglice i Djurićevina.

Bošnjaci

Uža zaštitna zona oko zahvatnih objekata (kaptaže) i pumpne stanice uspostavlja se sa sjeverne strane ispod postojećih objekata preko parcele k.č.br. 1906,1905,1903 i 1902 do pristupnog puta u izvorišni prostor, dijelom ispod ovog puta, a zatim dalje sve do lokalnog puta za naselje Bošnjaci. Granica se dalje sa istočne i južne strane uspostavlja ispod postojećih lokalnih puteva do spoja parcela k.č. br. 1875/1 i 1876, a zatim na zapadu do spoja parcela k.č.br. 1875/1 i 1876, 1869 i 1871, 1917/1 i 1918 ispod postojećih objekata do spoja sa sjevernom granicom.

Salakovac

Granice uže zaštitne zone uspostavljaju se oko zahvatnog objekta (bunara), odnosno pumpne stanice sa lijeve i desne strane na udaljenosti oko 10 m. Granica se ispod pumpne stanice uspostavlja iznad stare trase puta od Sarajeva za Ploče (danas pristupni put za branu), a iznad pumpne stanice ispod nove (izmještene) trase puta od Sarajeva za Ploče. Prva zaštitna zona uspostavlja se oko svih ponora na slivnom području izvorišta, osim ponora Galac, Konjska glava i Djubrani koji su uključeni u prvu zaštitnu zonu koja se uspostavlja u širem zaleđu vrela Radobolje i Studenac. Granice prve zaštitne zone za sve pojedinačne ponore (ponori pod Čaduljom, Senišnjak, Rosulje, Modrovići, Aršinovac, Odolj i Poljice u slivu vrela Radobolje, te Studenac i ponori u Hanskom polju u neposrednoj blizini zaseoka Padežine u slivu vrela Potoci), uspostavljaju se u pojasu širine 25 m od ivice ponora. U slučaju kada je više ponora grupirano (ponori Bogodol, Balićeva draga, Orlovo gnijezdo, Pilavci i Ćemalovina u slivu Vrela Radobolje i Studenac te ponorska zona u Vilinom polju u slivu vrela Potoci), granice prve zaštitne zone uspostavljaju se u pojasu širine 25 m od ivice ponora i u dužini koja u cijelosti obuhvata pojedine grupacije ponora.

Uža zaštitna zona uspostavlja se u neposrednom okolnom prostoru, u pojasu širine 10 m od ivice ponora: Galac, Đubrani, Konjska glava, Poljice i pod Čabuljom u slivu vrela Radobolje i Studenca, te ponora u Hunskom polju i neposrednoj blizini zaseoka Padežine u slivu vrela Potoci. Uža zaštitna zona obuhvata i neposredan prostor oko svih zahvaćenih vrela i zahvatnih objekata sa slijedećim granicama.

.