Početna » Obavijesti » Javne nabavke

Javne nabavke

Rješenje o usvajanju žalbe u postupku javne nabavke “Izrada obrazaca za račune za vodu i ostale štamparske usluge” – evidencijski broj nabavke 09/2021.

.