Početna » Informacije » Kvalitet vode

Kvalitet vode

Voda je najrasprostranjenija prirodna sirovina neophodna za opstanak svih živih organizama ali i za tehničko – tehnološki razvoj čovječanstva.

Tri četvrtine naše planete   prekriveno je vodom, ali se često upitamo imamo li dovoljno pitke vode i da li je zadovoljavajućeg kvaliteta?! Osim dovoljne količine vode za snabdjevanje stanovništva,  bitan je kvalitet vode. Kvalitet određuju fizički, hemijski i mikrobiološki parametri.

Fizički parametri kvaliteta vode su:

 • Temperatura
 • Boja vode
 • Okus vode
 • Mutnoća
 • Suspendovane čestice

Parametri prirodnog sastava vode su:

 • PH vrijednost
 • Tvrdoća vode
 • Sadržaj slobodnog O2
 • Sadržaj klorida, sulfata, silicija, kalcija, magnezija i natrija
 • Suspendovane čestice

Tvari koje su nepoželjne u vodi su:

 • Amonijak
 • Nitriti i nitrati
 • Vodikov sulfid
 • Soli željeza, mangana, bakra, cinka, bora, kobalta, barija
 • Suspendovane čestice

Tvari koje su otrovne u vodi su:

 • Soli teških metala
 • Cijanidi
 • Pesticidi
 • Policiklički aromatski ugljikovodici
 • Suspendovane čestice

Mikrobiološki parametri kvaliteta vode su:

 • Bakterije
 • Virusi
 • Paraziti
 • Alge
 • Drugi mikroorganizmi

U vodi koju naše preduzeće distribuira potrošačima nema nepoželjnih tvari.  U našem vodovodnom  sistemu svakodnevno se vrši kontrola kvaliteta vode vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti svih djelova grada.

Ispitivanje kvaliteta vode

Svakodnevno se vrši hemijska analiza vode u dvije laboratorije koje se nalaze na izvorištima Vrelo Radobolja i Studenac.  Analizom se određuje boja, okus, miris, temperaturu, zamućenost, PH vrijednost, elektro – provodljivost, slobodni O2, nitrati, nitriti, sulfati, kloridi, fosfati i prisutnost rezidualnog hlora koji se koristi za dezinfekciju vode.

U toku sedmice, uzimaju se tri puta (što je 12 – 14 puta mjesečno) sa različitih mjernih mjesta uzorci za mikrobiološku analizu koja se radi u Zavodu za javno zdravstvo Hercegovačko – neretvanskog kantona. Hemijskom analizom dobivamo sastav vode, dok mikrobiološka analiza evidentira prisutnost bakterija u vodi.

U periodu sa više padavina zbog zamućivanja vode mikrobiološka analiza vrši se svakodnevno.

Na godišnjem nivou, uzimaju se tri puta (što je 12 – 14 puta mjesečno) sa različitih mjernih mjesta uzorci za mikrobiološku analizu koja se radi u Zavodu za javno zdravstvo Hercegovačko – neretvanskog kantona. Hemijskom analizom dobivamo sastav vode, dok mikrobiološka analiza evidentira prisutnost bakterija u vodi.

Voda koju potrošačima grada Mostara distribuira „Vodovod“ d.o.o.  je sanitarno-higijenski i zdravstveno ispravna što pokazuju rezultati svakodnevnih analiza vode.

.