Početna » Obavijesti » Rezultati analize vode Grad Mostar

Rezultati analize vode Grad Mostar

Zaključci su da je voda u Mostaru čista i bez prisustva teških metala. Dobro stanje vodovodnog sistema i ispravan tretman vode.

Omladinski klub Novi Val  je predstavio rezultate sveobuhvatnog istraživanja kvalitete vode na teritoriji Grada Mostara. Ovo značajno istraživanje je predstavilo ključne informacije o mikrobiološkom i fizičko-hemijskom kvalitetu vode za piće, kao i prisustvo teških metala, čime je uspostavljena dublja slika stanja vodnih resursa.

Interpretaciju i analizu rezultata koje je obavila profesorica Lejla Riđanović, istaknuta stručnjakinja za ekologiju i zaštitu okoliša, pokazale su zadovoljavajući kvalitet vode na mikrobiološkom i fizičko-hemijskom nivou, kao i temeljno istraživanje prisustva teških metala. Profesorica Riđanović izrazila je svoje zadovoljstvo ovim rezultatima: “Ovo istraživanje predstavlja važan korak u razumijevanju kvalitete vode koju konzumiramo. Visok kvalitet vode za piće ima ključni uticaj na naše zdravlje i blagostanje, i mi smo zadovoljni što rezultati ukazuju na higijensko zdravstvenu ispravnost vode za piće.”

U skladu s ciljevima istraživanja, Omladinski klub Novi Val je organizovao okrugli sto na kojem su sudjelovali predstavnici ZZJZ-HNK,OCD, profesori sa Univerziteta Džemal Bijedić Mostar, predstavnik Agencije za područje Jadranskog sliva i predstavnik Vodovoda Mostar. Diskusija je bila plodna, s ciljem produbljivanja razumijevanja rezultata istraživanja i donošenja relevantnih zaključaka za buduće korake.

Analize vode su sprovedene na 8 različitih lokacija na teritoriju Grada Mostara, koje je radio Zavod za javno zdravstvo KS. Rezultati jasno potvrđuju da voda ispunjava parametre kvaliteta vode za piće iz gradskog Vodovoda Mostar, na 6 lokacija,dok analiza koja je rađena Van vodovodnog sistema – rijeka Buna na  Vrelu i ušću Bune ne ispunjava higijensku ispravnost vode za piće.

Važno je još jednom  napomenuti da postoji izuzetak u slučaju Blagaja, gdje tehnički nije preporučljivo koristiti vodu za piće  na izvoru Vrela rijeke Bune kao i njenim tokom zbog prisustva Escherichia coliEnterococcus kao i koliforminih bakterija,  i da je to poznato već dugi niz godina.

Ovaj podatak naglašava važnost lokalnih saznanja i specifičnosti u vezi s kvalitetom vode na različitim lokacijama unutar istog područja i građani se upozoravaju da ne konzumiraju vodu iz rijeke Bune.

Od posebnog interesa u ovoj studiji bili su rezultati analiza teških metala, aluminij, arsen, kadmij,nikl, olovo i živa. U svim uzorcima nivoi ovih metala su bili daleko ispod graničnih vrijednosti prema važećem pravilniku. Ovi rezultati pokazuju dobro stanje vodovodnog sistema, kao i ispravan tretman vode što je naglasila profesorica Lejla Riđanović.

Ukupno gledajući, ovakva istraživanja su od ključnog značaja za zdravlje i dobrobit stanovništva, jer omogućavaju praćenje i procjenu kvaliteta vode za piće, te identifikaciju potrebnih mjera za zaštitu vodnih resursa.

Omladinski klub Novi Val izražava zahvalnost svim sudionicima i partnerima koji su podržali ovo istraživanje i doprinijeli njegovom uspjehu.

Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val Blagaj, pokrenut je u sklopu projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

.