Početna » O nama

O nama

NOVO DOBA VODOVODA

Javno preduzeće  „VODOVOD“ Mostar, upisano je u registar Kantonalnog   suda u Mostaru pod brojem : UF/ I – 520/2000 OD 16.10.2000. godine u cilju organiziranog obavljanja osnovne djelatnosti Društva  skupljanje,  prečišćavanje i distribucija vode. U cilju samostalnog obavljanja navedenih djelatnosti Društvo obavlja i slijedeće djelatnosti:

  • Niskogradnja (izgradnja gradskih cjevovoda za vodovod i kanalizaciju)
  • Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova ( gradski cjevovod za vodovod i kanalizaciju)
  • Izgradnja hidrograđevinskih objekata
  • Instalaterski radovi (postavljanje instalacija za vodu)
  • Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje (izrada i izvođenje projekata iz područja građevinarstva, izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije, tehnički nadzor, geodetsko premjeravanje, premjeravanje terena, hidrografsko mjerenje, kartografsko i prostorno snimanje i informisanje)
  • Tehničko ispitivanje i analiza (mjerenje i analiza u vezi sa čistoćom vode).

Osnivač društva: Grad Mostar

Javno preduzeće „Vodovod“ Mostar izvršilo je usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima i Odlukom Gradskog vijeća Grada Mostara broj 01-02-172/04 od 27.05.2004. godine, o usklađivanju organizacijskog oblika firme Javno preduzeće  „Vodovod“  Mostar, na način da mijenja postojeći oblik organizovanja i poslovanja u društvo sa ograničenom odgovornošću – d.o.o.  te sada firma glasi: „Vodovod“  društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar, skraćeno firma glasi  „Vodovod“ d.o.o.  Mostar.

Za organiziranje rada, rukovođenja poslovanjem i zastupanje i predstavljanje Društva, ovlaštene osobe su:

  • Mile Puljić, direktor Društva
  • Mirsad Huseinagić, izvršni direktor Društva

Adresa i broj telefona Društva:

Radna jedinica 1:

„Vodovod“ društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.
Mile Budaka 106,
88 000 Mostar
Tel: 00 387 36 314 890
Fax: 00 387 36 315 016

Radna jedinica 2:

„Vodovod“ društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.
Trg Ivana Krndelja 40,
88 000 Mostar
Tel: 00 387 36 502 702
Fax: 00 387 36 502 737

ID broj: 4227094700000
PDV broj: 227094700000
Poslovne Banke društva:
UniCredit Bank KM: 3381002250180026
Sparkasse KM: 1990530009031715

.