Početna » Svjetski dan voda

Svjetski dan voda


Svjetski dan voda obilježava se svake godine  22. marta kako bi se skrenula pažnja na važnost očuvanja vode za piće. Obilježavanje ovog dana određeno je usvajanjem Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u decembru 1992. godine u Rio de Janeiru u Brazilu.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije slatke vode na planeti Zemlji ima svega 2,5%, od čega podzemne vode čine 30,8%, jezera i rijeke 0,3%, dok je najveći dio slatke vode „zarobljen“ u ledenjacima (68,9%). Procjenjuje se da je samo 1% slatke vode ili 0,007% ukupne količine vode moguće koristiti za potrebe čovječanstva. U svijetu čak 1,1 milijarda ljudi nema pristup pitkoj vodi, a 2,4 milijarde živi bez osnovnih sanitarnih uslova.

Postojeće zalihe vode se dodatno smanjuju zagađenjem  podzemnih voda, mora, jezera i rijeka. Povećanje potrošnje vode zbog višeg životnog standarda i razvoja industrije  dovelo je do povećanja količine otpadnih voda koje se ispuštaju u vodotoke.

Naša zemlja Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja u svijetu koja ima značajne rezerve vode za piće. Otpadne vode predstavljaju opasnost za naše vodne resurse jer se ispuštaju u rijeke i jezera bez prethodnog prečišćavanja što dovodi do intenzivnog zagađenja vodnih resursa i smanjenja količine kvalitetne vode.

U cilju zaštite zdravlja sadašnjih i budućih generacija neophodno je spriječiti zagađenje vodnih resursa  što zahtijeva odgovornost svake zemlje i njenog stanovništva  kao i međunarodnu saradnju. Evropska Konvencija o upotrebi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera  je u Bosni i Hercegovini stupila na snagu 03.03.2010.godine i  pruža osnove za razuman i pravedan način upravljanja vodnim resursima koji služi potrebama  prirode, poljoprivrede i industrije, a prije svega  ljudskog zdravlja.

.