• slider 1

  Dobrodošli na stranicu Vodovod Mostar

 • slider 2

  "Kad se bunar osuši, znamo koliko vrijedi voda." - Benjamin Franklin

 • slider 3

  "Voda je dovoljna ... duh se kreće nad vodom." - Friedrich Nietzsche

 • slider 4

  „Ljudska priroda je poput vode. Poprima oblik svoje posude. " - Wallace Steven

 • slider 5

  "Život u nama je poput vode u rijeci." - Henry David Thoreau

Izvorišta

First Feature Image
First Feature Image

U cilju zaštite od zagađenja i drugih uticaja koji mogu neposredno djelovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta, Odlukom (član 55. Zakona o prostornom uređenju , član 150. Zakona o vodama i Član 419. Stav 1. tačka 4) utvrđuje se veličina i granice zaštitnih zona izvorišta (vrela) mostarskog vodovoda, a to su...

Svjetski dan voda

Second Feature Image
Second Feature Image

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta kako bi se skrenula pažnja na važnost očuvanja vode za piće. Obilježavanje ovog dana određeno je usvajanjem Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u decembru 1992. godine u Rio de Janeiru u Brazilu...

O nama

Third Feature Image
Third Feature Image

Javno preduzeće „VODOVOD“ Mostar, upisano je u registar Kantonalnog suda u Mostaru pod brojem : UF/ I – 520/2000 OD 16.10.2000. godine u cilju organiziranog obavljanja osnovne djelatnosti Društva skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode. U cilju samostalnog obavljanja navedenih djelatnosti Društvo obavlja i slijedeće djelatnosti...


Sektori/Službe

---------------------

Vrši očitanje, izradu računa i distribuciju istih do krajnjeg korisnika.
Kontakt:
Tel: 00 387 502 708
E-mail: info.rj2@vodovod-mostar.ba

Osnovni zadatak Tehničkog sektora je planiranje razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema Grada Mostara, kao i rekonstrukcije dijelova sistema koji više nisu funkcionalni.U svom sastavu Tehnički sektor ima službu za Katastar i službu za priključke.
Kontakt:
Tel: 00 387 502 740
E-mail: info.rj2@vodovod-mostar.ba

Prati donošenje i izmjene zakonskih propisa, zastupa Vodovod d.o.o. u sporovima pred sudom, sastavlja i podnosi tužbe, prijedloge, prigovore i ostale podneske.
Kontakt:
Tel: 00 387 502 719
E-mail: info.rj2@vodovod-mostar.ba

Sektor za proizvodnju i distribuciju vode bavi se proizvodnjom pitke vode, tretiranjem kvaliteta vode i distribucijom vode do konačnog potrošača, kao i izradom priključaka i odvodnjom otpadnih voda.
Kontakt:
Tel: 00 387 502 717
E-mail: info.rj2@vodovod-mostar.ba


Objave

Aktuelnosti i obavijesti